ship hang tu my, ship hàng mỹ, nhap hang my, nhập hàng mỹ, js store, nhaphangmy, ship hàng mỹ, muahangmy, lam the nao de mua ha, mua hang tu my, mua hang my, shiphangmy, hàng mỹ, J's Store, ship và order hàng mỹ, mua hàng mỹ, ship hang my, nhap hang tu my
0903863090
ducmira@gmail.com
12Jun, 2017
Amazon Smile - Từ Thiện khi bạn mua hàng cùng Amazon
J's Store, ship hang my, ship và order hàng mỹ, nhập hàng mỹ, ship hàng mỹ, nhap hang tu my, muahangmy, ship hang tu my, lam the nao de mua ha, mua hang tu my, shiphangmy, nhaphangmy, hàng mỹ, nhap hang my, mua hang my, js store, mua hàng mỹ, ship hàng mỹ

Khi truy cập vào http://smile.amazon.com/, với mỗi lần thanh toán bạn sẽ quyên góp cho các quỹ từ thiện 0.5% (1/200) giá trị của món hàng bạn mua (bạn có thể chọn quỹ từ thiện). Các món hàng trên Smile không khác gì các món hàng vẫn bán trên Amazon thông thường.

Nên nhớ rằng 1/200 giá trị thanh toán không phải là quá lớn với người mua nhưng lại là một sự đóng góp rất ý nghĩa cho việc thiện nguyện.

mua hàng mỹ, mua hang tu my, J's Store, nhap hang my, muahangmy, mua hang my, ship và order hàng mỹ, ship hang tu my, nhập hàng mỹ, lam the nao de mua ha, hàng mỹ, ship hàng mỹ, ship hàng mỹ, nhap hang tu my, shiphangmy, js store, nhaphangmy, ship hang my
ship hang tu my, muahangmy, ship hàng mỹ, ship hang my, nhaphangmy, lam the nao de mua ha, ship hàng mỹ, shiphangmy, J's Store, hàng mỹ, js store, mua hang my, nhap hang tu my, mua hang tu my, ship và order hàng mỹ, nhap hang my, nhập hàng mỹ, mua hàng mỹ