nhap hang tu my, ship hàng mỹ, mua hàng mỹ, nhap hang my, lam the nao de mua ha, hàng mỹ, ship hang tu my, J's Store, mua hang tu my, ship và order hàng mỹ, js store, muahangmy, nhập hàng mỹ, ship hàng mỹ, ship hang my, mua hang my, shiphangmy, nhaphangmy
0903863090
ducmira@gmail.com
12Jun, 2017
Amazon Smile - Từ Thiện khi bạn mua hàng cùng Amazon
nhap hang my, ship hàng mỹ, ship hàng mỹ, shiphangmy, mua hang tu my, js store, mua hàng mỹ, ship và order hàng mỹ, lam the nao de mua ha, mua hang my, J's Store, muahangmy, hàng mỹ, nhaphangmy, ship hang my, nhap hang tu my, ship hang tu my, nhập hàng mỹ

Khi truy cập vào http://smile.amazon.com/, với mỗi lần thanh toán bạn sẽ quyên góp cho các quỹ từ thiện 0.5% (1/200) giá trị của món hàng bạn mua (bạn có thể chọn quỹ từ thiện). Các món hàng trên Smile không khác gì các món hàng vẫn bán trên Amazon thông thường.

Nên nhớ rằng 1/200 giá trị thanh toán không phải là quá lớn với người mua nhưng lại là một sự đóng góp rất ý nghĩa cho việc thiện nguyện.

mua hàng mỹ, ship hang my, mua hang my, lam the nao de mua ha, nhập hàng mỹ, hàng mỹ, nhap hang my, muahangmy, nhaphangmy, nhap hang tu my, js store, J's Store, ship hàng mỹ, ship hàng mỹ, shiphangmy, ship và order hàng mỹ, mua hang tu my, ship hang tu my
J's Store, shiphangmy, hàng mỹ, ship hàng mỹ, nhaphangmy, mua hàng mỹ, mua hang my, ship hang tu my, muahangmy, nhap hang my, ship hang my, nhập hàng mỹ, lam the nao de mua ha, ship hàng mỹ, mua hang tu my, js store, nhap hang tu my, ship và order hàng mỹ