nhaphangmy, nhap hang tu my, mua hang tu my, ship và order hàng mỹ, ship hàng mỹ, mua hàng mỹ, ship hang my, shiphangmy, muahangmy, mua hang my, ship hàng mỹ, nhập hàng mỹ, hàng mỹ, ship hang tu my, js store, lam the nao de mua ha, J's Store, nhap hang my
0903863090
ducmira@gmail.com
12Jun, 2017
Amazon Smile - Từ Thiện khi bạn mua hàng cùng Amazon
ship hang tu my, mua hang tu my, ship hàng mỹ, hàng mỹ, ship hàng mỹ, shiphangmy, ship và order hàng mỹ, J's Store, nhaphangmy, lam the nao de mua ha, nhập hàng mỹ, muahangmy, nhap hang tu my, js store, mua hàng mỹ, ship hang my, mua hang my, nhap hang my

Khi truy cập vào http://smile.amazon.com/, với mỗi lần thanh toán bạn sẽ quyên góp cho các quỹ từ thiện 0.5% (1/200) giá trị của món hàng bạn mua (bạn có thể chọn quỹ từ thiện). Các món hàng trên Smile không khác gì các món hàng vẫn bán trên Amazon thông thường.

Nên nhớ rằng 1/200 giá trị thanh toán không phải là quá lớn với người mua nhưng lại là một sự đóng góp rất ý nghĩa cho việc thiện nguyện.

J's Store, mua hàng mỹ, js store, ship hang my, muahangmy, shiphangmy, ship và order hàng mỹ, hàng mỹ, nhập hàng mỹ, mua hang my, ship hàng mỹ, nhaphangmy, lam the nao de mua ha, nhap hang my, ship hàng mỹ, mua hang tu my, ship hang tu my, nhap hang tu my
hàng mỹ, ship hàng mỹ, ship hang tu my, ship hàng mỹ, nhap hang tu my, mua hang tu my, nhập hàng mỹ, ship hang my, J's Store, ship và order hàng mỹ, shiphangmy, js store, mua hang my, mua hàng mỹ, nhaphangmy, lam the nao de mua ha, nhap hang my, muahangmy